WAT WILLEN WIJ?

De stichting Kleur in de Zorg wil een bijdrage leveren aan de positieverbetering van allochtone verstandelijk gehandicapten door hen in beeld te brengen. Dit doet zij op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door het maken van een interviewbundel met daarin verhalen van gezinnen, pioniers op het terrein van interculturalisatie en succesvolle projecten. Ook organiseert de stichting op eigen initiatief en op aanvraag ontmoeting en dialoog.

STICHTING KLEUR IN DE ZORG | CONTACT@KLEURINDEZORG.NL | WWW.KLEURINDEZORG.NL