VOOR WIE?

De stichting KIZ brengt voorbeelden en verhalen van projecten, pioniers en allochtone verstandelijk gehandicapten in beeld en organiseert bijeenkomsten voor beleidsmakers, beleidsbeinvloeders en professionals uit de Verstandelijk Gehandicapten zorg. Zij wil met deze werkwijze enerzijds het bewustzijn over interculturalisatie bij professionals en beleidsmakers vergroten en de drempel tot informatie en contact met de allochtone doelgroep verkleinen.

STICHTING KLEUR IN DE ZORG | CONTACT@KLEURINDEZORG.NL | WWW.KLEURINDEZORG.NL