DOOR WIE?

De stichting KIZ is in 2009 opgericht door Astrid Feiter en Fatma Kaya. Beiden vanuit een intrinsieke motivatie gepassioneerd om allochtone verstandelijk gehandicapten in beeld te brengen met verhalen, kansen en dilemma’s om zo een bijdrage te leveren aan de toegankelijkheid van de verstandelijk gehandicapten zorg.

Het bestuur van de stichting KIZ bestaat uit: Nelly Altenburg (voorzitter), Joop Schippers (penningmeester)  en Zeynep Alantor (secretaris).
De stichting KIZ werkt onder andere samen met fotografe Arenda Oomen en Gytha Heeren.

Verder worden de doelstellingen van de stichting ondersteund door een comite van aanbeveling die bestaat uit: Marleen Barth (GGZ Nederland), Mirjam Sijmons (ANWB), Prof. Wasif Shadid (Interculturele Communicatie), Joan Ferrier (E-quality), Ugur Pekdemir (Rabobank Nederland) en  Aysel Disbudak (Unal Zorg).

STICHTING KLEUR IN DE ZORG | CONTACT@KLEURINDEZORG.NL | WWW.KLEURINDEZORG.NL