Nederland is aan het verkleuren en veranderen. De diversiteit zal blijven toenemen. In 2020 zal het aantal niet-westerse allochtonen toegenomen zijn tot 2,1 miljoen mensen. Dit heeft uiteraard gevolgen. Zo ook voor de zorginstellingen die hun potentiele clientenbestand en medewerkersbestand in de toekomst steeds diverser zullen zien worden. De toekomst lijkt zeker en veel zorginstellingen doen hun best om met interculturalisatie en diversiteit te werken zodat zij goed kunnen inspelen op zowel de clienten als medewerkers-populatie. De werkelijkheid is dat dit niet zonder slag of stoot gaat. Vooral in de zorg voor Verstandelijk Gehandicapten is er nog veel ruimte voor aandacht en beleid zodat allochtone verstandelijk gehandicapten op een goede manier gebruik van de zorg kunnen maken. De stichting Kleur in de Zorg (KIZ) wil graag een bijdrage leveren aan de positieverbetering van allochtone verstandelijk gehandicapten door hen in beeld te brengen.

STICHTING KLEUR IN DE ZORG | CONTACT@KLEURINDEZORG.NL | WWW.KLEURINDEZORG.NL